Brystkirurgi etter brystkreft

Brystkirurgi etter brystkreft

Brystkreft er en skremmende diagnose som dessverre altfor mange kvinner får. Det øyeblikket man kjenner en eller flere klumper i et av brystene kan beskrives som om tiden stopper opp.

Enkelte har sagt at de husker de følte en susing i hodet og en klemmende følelse i brystet. Man vet øyeblikkelig at dette er noe som må sjekkes av lege. Man vet også at dette kan være noe som vil komme til å forandre livet og snu tilværelsen opp ned.

Utviklingen innen kirurgi og kosmetiske operasjoner gir nå de fleste kvinner muligheten til å få brystene rekonstruert. Dette kan være en trøst for dem som rammes av denne sykdommen. Erfarne kirurger innen dette fagfeltet hjelper med å bygge opp den fysiske delen av livet. Undersøkelser viser at de som har fått utført rekonstruering av bryst, er mer tilfreds og har bedre livskvalitet etter en kreftsykdom.

Brystkreft

I statistikken fra 2018, kom brystkreft på andre plass med 3596 nye tilfeller av 34 190 registrerte nye krefttilfeller av kvinner og menn i Norge. Kvinner har en redsel for at dette skal skje akkurat dem og med rette. Tallene viser at sjansen for å få denne diagnosen innen fylte 75 år er på hele 8,9 prosent.

Brystkreft

Dette er utrolig skremmende tall og brystkreft er noe som skremmer de fleste. Ca. 80 prosent av de som får bekreftet at de har brystkreft er 50 år eller eldre. Dette er en av årsakene til at kvinner mellom 50 og 69 år automatisk blir tilbudt frivillig mammografiundersøkelser. Dette kan man gjøre annen hvert år og hensikten er at brystkreften kan oppdages tidlig.

Ved tidlig behandling reduseres antall dødsfall og behandlingen er mer skånsom på et tidligere stadium. Siden dette er arvelig så vil man ofte finne flere kvinner i samme slekt som får denne krefttypen. Enkelte velger å fjerne brystene selv om de ikke har fått diagnosen, på grunn av kvinnelige slektningers sykdom.

Mastektomi

Det å fjerne brystet eller brystene (mastektomi), er noe som mange opplever som en del av behandling eller som et preventivt inngrep. Det kan virke som et voldsomt inngrep å fullstendig fjerne brystene, men det er en årsak til at dette gjøres. Kreftcellene i bryster stammer nesten konsekvent fra brystvev i selve brystet.

Mastektomi

Det skjer nesten aldri at kreftceller spres fra andre organer til brystene. Det er heller motsatt. For å stanse spredning av kreftcellene vil man kunne måtte fjerne brystene.

Brystkirurgi og rekonstruksjon av bryster

Man snakker om primær rekonstruksjon og sekundær.

  • Ved primær rekonstruksjon så bygges brystet opp ved hjelp av eget vev og protese under selve mastektomien. Det vil si at man kombinerer operasjonen og fjerner kvinnens bryst og bygger det opp igjen under en og samme operasjon.
  • Når en kvinne har foretatt sekundær rekonstruksjon, vil det si at operasjonen og rekonstruksjonen av brystene er gjort i etterkant av at en mastektomi.

rekonstruksjon av bryster

Siden 2012 har veldig mange blitt tilbudt primær rekonstruksjon når de har fått beskjeden om at de må gjennom en mastektomi. Dessverre er det ikke alltid tilgjengelig ved alle lokale steder og av den grunn er det mange som ønsker å få gjort rekonstruksjonen i etterkant. Andre var kanskje ikke klar og ville vente, eller var usikker på hva de ønsket.

Det er aldri for sent og hvorfor ikke ta en konsultasjon for å få mer informasjon hvis man enda ikke har bestemt seg. Dyktige erfarne kirurger som har mange år bak seg innen dette feltet, kan gi råd og veiledning for hva en kan gjøre og forvente av et slikt inngrep.

Psykisk påkjenning

Belastningen man utsettes for ved å få brystkreft er ubeskrivelig og enorm. Redsler og smerter under lange behandlinger og uvissheten man lever med er uhyre tung for alle de som rammes. Dette er en fryktelig sykdom som påvirker en fysisk, men også psykisk. Etter man har fjernet et eller begge brystene så kommer tiden hvor man skal heles. Se fremover og bygge opp livet igjen og forsøke å legge det man har gjennomgått bak seg.

Psykisk påkjenning

Når man er komt så langt at man er ferdig med alt av medisinske behandlinger og skal se fremover, vil dette for mange være svært vanskelig. Erfaringen viser at kvinner som har måttet fjerne brystene, opplever store sosiale og psykologiske belastninger. Følelsen av å ikke være hel, ikke føle seg kvinnelig og miste sin egen feminitet og identitet går igjen. Rekonstruksjon av brystene vil langt på vei hjelpe kvinner til å få tilbake livskvaliteten og sin egen kropp. Dette er veldig viktig for de det gjelder og derfor er konsultasjonen med en dyktig kirurg først viktige skritt.

Konsultasjon hos kirurg

Kirurgen skal gi råd, veiledning og ikke minst informasjon om hva som er realistiske resultater utfra hvert individuelle tilfelle. Ved hjelp av plansjer, 3D datasimuleringer og selvfølgelig undersøkelser vil kirurgen danne seg et bilde av hvert tilfelle.

Konsultasjon hos kirurg

Det vil i noen tilfeller bli anbefalt ulike prosedyrer og inngrep for å oppnå ønsket resultat. Kirurgen vil sammen med kvinnen komme frem til hva slags operasjonsmetode og for eksempel type implantat som vil passe for å oppnå et bryst så likt det opprinnelige som mulig.

Har man kun fjernet det ene brystet eller kun deler av et bryst, vil det være aktuelt å utføre operasjon på begge. Det kan være for å oppnå symmetri og så mye likhet som mulig. Brystkirurgi kan bety kombinasjonsinngrep hvor det blant annet også utføres liposkulptur og transplantasjon av egne fettceller.

Kilder brukt for å skrive denne artikkelen: