Bildeler på nett

Bør man bruke originaldeler på nye biler?

Mange tør ikke annet enn å benytte originaldeler på bilene sine, i tillegg til at service utføres av merkeverksteder, i frykt for å miste garantien på nye biler. I dag har man anledning til å benytte uoriginale deler på bilen, men det kreves at delene er av tilsvarende eller bedre kvalitet enn de originale delene. Dette har man lagt til rette for med nye EU-regler for å få økt konkurranse i markedet for bildeler på nett. De fleste bilprodusentene benytter eksterne leverandører for å produsere deler til bilene sine, men setter sin egen logo på delene. Disse produsentene er ofte de samme som tilbyr bildeler til det generelle markedet, og man vil derfor i noen tilfeller oppleve at eneste forskjellen mellom de originale delene og de uoriginale er hvordan de er merket.

De nye reglene sier at bilprodusentene må godta bruk av uoriginale deler så sant disse er av like god eller bedre kvalitet som de originale delene. Hvis bilprodusenten ønsker å frata noen garantien på bilen de har kjøpt fordi de mener at delene ikke er like gode som de originale delene, så er det bilprodusenten som har bevisbyrden i forhold til om delene ikke er gode nok.

Dette legger til rette for mer konkurranse rundt bildeler på nett, og man får derfor også mulighet til å få bedre priser når man handler bildeler på nett enn man tidligere har gjort. Tidligere har uoriginale bildeler vært av en annen klasse enn originale fordi bilprodusentene har kunnet holde kortene tett inntil brystet i forhold til hvordan delene blir produsert. Tidligere måtte produsenter av uoriginale deler benytte seg av ”reverse engineering” for å kunne produsere deler til forskjellige bilmerker.

Uoriginale deler av tilsvarende kvalitet

I dag er det flere grunner til at du kan forvente å finne uoriginale bildeler på nett av samme eller bedre kvalitet enn de originale delene. EU-regler har åpnet for at bilprodusentene må gi tilgang til nødvendig informasjon for å produsere bildeler som passer til bilene de produserer. På denne måten så kan andre produsenter få mulighet til å produsere like bra bildeler, eller bedre om de ønsker det. Det er mange grunner til at noen kan ønske å produsere bedre deler en de originale. Når bilprodusentene skal produsere sine deler, har de mange hensyn å ta. Blant annet må de ta hensyn til produksjonsprisen. Derfor kan du faktisk oppleve at originale deler ikke er så bra som de kunne ha vært, men i stedet er produsert så bra som mulig innenfor en bestemt pris. Mange produsenter produserer derfor deler som er tilpasset spesifikk ytelse for bilen utover det den er ment for originalt. På grunn av EU-reglene, så gir dette også de leverandørene som lager de originale delene for bilprodusentene mulighet til å selge samme bildeler på nett under et annet merkenavn.

EU tilrettelegger for bruk av uoriginale bildeler

Nye EU-regler har både lagt til rette for at man kan benytte uoriginale deler på bilen så sant de er av god nok kvalitet, og de har også lagt til rette for at man kan få utført service på bilen på et annet verksted enn på merkeverkstedet. Dette gjør at forbrukerne kan redusere totalkostnaden på bilhold.

Uoriginale deler billigere enn originale

Ikke bare opplever man at man kan få bildeler på nett av like bra eller bedre kvalitet enn originaldelene, men på grunn av at bilprodusentene nå får konkurranse mot deres tilnærmede monopol på deler til egne bilmerker, så vil man også få bedre priser da andre leverandører finner metoder for hvordan de kan levere bildeler på nett billigere enn hva bilprodusenten gjør.

Originale bildeler på nett

Økt konkurranse gir generelt billigere bildeler på nett

På grunn av tilbud om bildeler på nett, reduseres driftskostnadene i forbindelse med salg av bildeler samtidig som markedet øker. Dette betyr at man får flere tilbydere og større konkurranse. For sluttbrukeren betyr det billigere bildeler på nett i forhold til i tradisjonelle butikker.