Pall Pack

Pall-pack for nyoppstartet bedrift

Når man skal starte opp en ny produksjonsbedrift er det mye som må ordnes før man er i gang. Men for å kunne levere i henhold til markedets etterspørsel, er det viktig å planlegge med en produksjons- og pakkeprosess som unngår at man får flaskehalser slik at man ikke får levert varer i henhold til potensiell kapasitet. Det kan være vanskelig å planlegge dette, og derfor er det viktig å tidlig ta kontakt med Pall-pack som kan hjelpe deg med å designe en løsning for pakking av produktene deres.

De kan hjelpe deg å sette opp en løsning som passer for akkurat din bedrift. Alle bedrifter har forskjellige behov. Om du skal levere produktene dine i små eller store pakker, eller til og med i poser, så vil du du måtte vurdere en pakkeprosess i forhold til dette. Pall-pack hjelper deg å sette sammen en løsning med blant annet halvautomatiske eller helautomatiske pakkemaskiner, tapemaskiner, stroppemaskiner og strekkfilmmaskiner for at din pakkeprosess skal bli effektiv og uten flaskehalser. Vil du ha en fullstendig løsning for pakkingen, kan Pall-pack hjelpe deg med en eskereiser.

Unngå flaskehalser med pakkemaskiner og eskereiser fra Pall-pack

En produksjons- / pakkeprosess er bare så effektiv som svakeste leddet i prosessen. Det er viktig å planlegge for å unngå at du får flaskehalser i leveranseprosessen din. Om du helautomatiserer prosessen med pakking av esker, taping og stropping, hjelper det ikke om man er avhengig av en manns manuelle arbeidskraft for å stable askene på paller og kjøre dem bort. Har man mindre kapasitet i siste ledd av prosessen enn man har i alle andre ledd, klarer man ikke levere mer enn det siste leddet klarer å pakke og kjøre bort. Pall-pack sine produkter skal hjelpe med å få alle ledd i pakkeprosessen så effektive som bedriften din har behov for. Man bør også designe pakkeprosessen på en fleksibel måte slik at man kan øke kapasiteten ytterligere uten altfor høy investering.

Pall-pack Tapemaskin kan unngå at prosessen er avhengig av manuelt ledd

Du kan også automatisere prosessen med taping av esker med Pall-pack sin tapemaskin, i stedet for å basere deg på at dette er en manuell operasjon. Om man har en flaskehals hvor som helst i prosessen, så vil det sinke produksjonen, og du får levert færre varer, som også betyr inntekter fra færre kunder. For å forsvare ekstra investering i automatiske maskiner for pakkingen i din bedrift, er det en fordel at man kan klare å levere like mye som man kan klare å selge til markedet. På den måten sikrer man at man får tilsvarende høyere inntjening i forhold til investeringen. Hvis man ikke får levert alle ordrene så en dag på grunn av at personen som manuelt taper eskene ikke rakk det, så betyr det lavere inntjening for bedriften.

Med stroppemaskin får du raskt sikret tunge esker og paller

Om du produserer større produkter, kan det også være en fordel å stroppe dem med en stroppemaskin fra Pall-pack slik at eskene tåler mer. Eller kanskje har du behov for å stroppe sammen flere esker til et kolli. For å sikre at ikke tyngre varer river seg løs fra pallen de er pakket på under transport, så er det også en fordel at pallen er sikret med stropper. At pakningen er så solid som nødvendig, er viktig for at du skal slippe å få skadede varer i retur.

Sikre pallen med strekkfilmmaskin fra Pall-pack og få varene raskt videre på bil eller til lager

Paller som pakkes med lettere pakker, kan man sikre med en strekkfilmmaskin fra Pall-pack. Da holder alle varene seg i pallen helt frem til kunden uten problemer. Det er viktig at man unngår at varene er pakket for dårlig og at man får skader på varene. Hvis man stadig må erstatte skadede varer på grunn av at de er dårlig pakket, mister man raskt den nødvendige inntjeningen man trenger for sine produkter.